Circulaire shopper 20€

De tassen worden handgemaakt van gebruikte reclame banners. Ze zijn stoer en uniek!

Gelijk meenemen? Scan de QR-code, betaal en hij is van jou. Veel plezier ermee!

Meer over Mijn Buuf

Mijn Buuf is een atelier dat zich richt op sociaal geïsoleerde (migranten)vrouwen. De taal niet voldoende spreken, de zorg voor het gezin, het gebrek aan familie/vrienden/kennissen in de directe omgeving, culturele achtergrond, huiselijk geweld, financiële problemen, zijn redenen waardoor vrouwen niet of weinig actief deelnemen aan de samenleving. Deze vrouwen voeden echter wel een nieuwe generatie Nederlanders op, terwijl de meesten nauwelijks weten hoe Nederland ‘werkt’.

Persoonlijk leed of gezondheidsklachten hebben een remmende werking op (arbeids)participatie. Tel daarbij op: onvoldoende taalbeheersing, soms laaggeletterdheid en geen of nauwelijks opleiding, waardoor ook de gemeente hen vaak bestempelt als ongeschikt voor arbeidsparticipatie. Onze ervaring is dat veel van deze vrouwen, juist doordat zij een verleden hebben met misbruik, huiselijk geweld of oorlog, geweldige doorzetters zijn. Hun loyaliteit en inzet bleek enorm. En het gebrek aan opleiding compenseren zij met andere talenten. Zij hebben juist een omgeving nodig waar hun talenten gezien en gestimuleerd worden, om zichtbaar te worden in de samenleving. Hierdoor zijn wij extra gedreven deze bijna onzichtbare groep te ondersteunen!

Samen produceren is geen doel bij Mijn Buuf, maar een middel om vrouwen te empoweren, omdat wij denken dat zelfredzaamheid de basis is voor zelfregie, zelfontplooiing en emancipatie.

“Mijn Buuf is de springplank van het aanrecht naar de samenleving”

is ons motto en diversiteit is onze specialiteit. Met meer dan 15 nationaliteiten aanwezig, móet er Nederlands gesproken worden om samen te kunnen werken. De taal oefenen in de praktijk is iets waar veel vrouwen uit deze doelgroep anders nauwelijks aan toe komen.

Bij Mijn Buuf werken we in twee of drie fases toe naar een of meer treden hoger op de participatieladder. Naast het (her)ontdekken van eigen vaardigheden, talenten en interesses, maken training, coaching en begeleiding op maat, het mogelijk deze stappen te zetten. Onze ervaring leert dat vrouwen uit deze doelgroep door hun achtergrond langer de tijd nodig hebben om tot (arbeids)participatie te komen. Wij bieden hulp bij het zoeken naar oplossingen voor persoonlijke problemen die remmend werken op participatie en geven informatie over het leven en de regels in Nederland. Met ons uitzendbureau Mijn Buuf Werkt, denken wij meer kansen op betaald werk te bieden (na invoering van de WAB). Daarvoor benaderen wij maatschappelijk betrokken ondernemers, die zich verantwoordelijk voelen voor inclusie en diversiteit.

Met Mijn Buuf willen we migrantenvrouwen laten zien dat zelfredzaamheid belangrijk is, zodat ze intrinsiek gemotiveerd naar werk gaan zoeken óf vanuit deze intrinsieke motivatie deel gaan nemen aan passend (vrijwilligers)werk of aan een andere groepsactiviteit. Wij willen hen zichtbaar maken voor de samenleving, zodat zij de kansen krijgen die zij verdienen.

Circulaire shopper 20€
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €20,00